AKTUALITY


Článek – Mládež SBS 2021


Školení správců střelnice

Dne 13. 11. 2021 v 08.00 hodin proběhne na klubovně SBS Moravská Třebová školení správců střelnice. Výbor žádá všechny, jichž se to týká o účast.


Zasílání příspěvků a návrhů pro jednání

Do 12. 11. 2021 žádá výbor členy SBS Moravská Třebová o zasílání příspěvků a návrhů pro jednání Členské schůze SBS Moravská Třebová 2022.


Článek – Mládež SBS 2021


Mládež – tréninky

Tréninky mládeže jsou znovu povoleny a budou probíhat v pátek od 14.5.2021. Budou rozděleny do dvou skupin od 14:30 a od 16:30. Dle aktuální domluvy v neděli od 15:00. Je nutné dodržet stanoveneé hygienické podmínky a dodat čestné prohlášení, viz. email z DDM.


Vyhláška – sazba pro rok 2021


Změna časového rozvrhu střelnice


Povinnosti a práva správců střelnice


Označení správce střelnice

Každý správce střelnice si porovná visačku se vzorem (viz. níže příloha), v případě rozdílu mezi originálem a vzorem je nutné si vytisknout visačku novou. Nezapomeňte vepsat své jméno a příjmení.


Odvolání planého poplachu elektronického zabezpečení

Od 1.10.2019 dochází ke změně telefonního čísla pro odvolání planého poplachu elektronického zabezpečení. Nové číslo: 731 155 427


Přístup do členské sekce

Pro přístup do členské sekce je nutné písemně emailem zažádat předsedu spolku o poskytnutí přístupového hesla.


Změna podmínek úrazového pojištění